Privacy verklaring

Ingangsdatum: mei 2018

Deze Privacyverklaring gaat over de online verzameling en opslag van gegevens voor Mirjana Scheepens, www.mirjanascheepens.nl(‘wij’). Het gaat over het soort informatie die we van jou verzamelen terwijl je de websites ‘www.mirjanascheepens.nlof bezoekt of gebruik maakt van de aangeboden diensten of producten, en hoe we met die informatie omgaan.

 

OM WELKE INFORMATIE GAAT HET?

Privacy vinden we belangrijk. Toch hebben we soms gegevens van je nodig.

Wanneer je je inschrijft op één of meer nieuwsbrieven, op diensten/ producten, wanneer je een formulier invult of wanneer je antwoorden invult in een vragenlijst kun je gevraagd worden om jouw: naam, bedrijfsnaam, geboortedatum, e-mail adres, postadres, telefoonnummer, Skype adres of betaalinformatie. Je kunt de site zelf altijd anoniem bezoeken.

 

INFORMATIE MET BETREKKING TOT KINDEREN TOT 16 JAAR

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mirjana@mirjanascheepens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

WAT DOEN WE MET JE GEGEVENS?

Wij gebruiken jouw informatie voor de volgende doeleinden:

 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen, Skypen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

WAT GEBEURT ER WANNEER JIJ ONS JOUW GEGEVENS VERSTREKT?

Dan krijgen wij toestemming van jou, de betrokken persoon om jouw gegevens te gebruiken voor onze aangeboden diensten en producten. De gegevens die we van je vragen beperken we tot het minimum.

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: wanneer je iets bij ons aanschaft hebben we een overeenkomst en om die na te kunnen komen hebben we jouw gegevens nodig. 

 

HOE LANG BEWAREN WE JOUW INFORMATIE?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We zijn daarbij gebonden aan wettelijke termijnen.

 

GEVEN WE JOUW INFORMATIE AAN DERDEN?

We verkopen, ruilen of verstrekken jouw persoonlijke gegevens niet. Er zijn wel derden betrokken bij Mirjana Scheepens, zij ondersteunen ons in het operationeel maken van onze website, de uitvoering van de programma’s en de betrokken financiële zaken rondom Mirjana Scheepens. Deze derden zijn gebonden aan de Nederlandse Wet inclusief de nieuwe Europese Privacywet – Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en behandelen jouw gegevens aldus.

 

GEBRUIKEN WE COOKIES?

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

RECHT OP INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSING VAN JOUW GEGEVENS

Je kunt ten alle tijden jouw opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of wissen. Dit doe je op de volgende manieren:

Nieuwsbrief: elke e-mail waarop jij bent ingeschreven bevat een knop om uit te schrijven, en een knop om jouw gegevens in te zien of te wijzigen. Zodra je uitgeschreven bent op alle e-maillijsten, en geen enkel programma meer volgt, worden jouw gegevens volledig gewist binnen 2 weken.

Betaalgegevens: je kunt jouw betaalgegevens inzien, wijzigen of wissen door een email te sturen naar mirjana@mirjanascheepens.nlwaarin je aangeeft wat je wilt. Je krijgt dan een overzicht van de voor jou bewaarde gegevens. Mocht je bezwaar maken dan worden jouw gegevens gewijzigd, dan wel gewist afhankelijk van jouw per e-mail verzonden verzoek.

 

HOE BESCHERMEN WE JOUW GEGEVENS?

We gebruiken een aantal veiligheidsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Zo werken we met de beschermde veilige server van Flow websites. Alle gevoelige informatie wordt via Secure Socket Layer technologie verstuurd (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.

Jouw betaalgegevens en betalingen lopen veilig via de betrouwbare partij Moneybird 

 

HEB JE EEN KLACHT, VRAAG OF ZORG OVER JOUW PRIVACY?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je klacht, vraag of zorg via mirjana@mirjanascheepens.nl

 

Je kunt, als je een klacht hebt over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiertoe kun je de aanwijzingen opvolgen op de pagina van de website van Autoriteit Persoonsgegevens die je via deze link kunt bereiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

 

ONZE GEGEVENS

Mirjana Scheepens, gevestigd aan Malvert 8538 6538 CM Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.mirjanascheepens.nl* Malvert 8538 * 6538 CM Nijmegen * 06-55513383 * mirjana@mirjanascheepens.nl* KVK54279992